ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ-β: ਸਬਕੁਟੇਨਿਅਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ

ਫੇਜ਼2 ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ IFN- β ਦਾ ਉਪ-ਚਲਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।.

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੋਰਾਇਡਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ IFN ਦੀ ਵਰਤੋਂ COVID-2 ਵਿੱਚ SARS CoV-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, IFN SARS CoV ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ MERS ਵਾਇਰਸ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਫੇਜ਼ 19 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਪਲਮੋਨਰੀ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ-β ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ COVID-2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1,2.  

ਹੁਣ, ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਿਟੀਏ-ਸਾਲਪੇਟਿਏਰ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ-2 ਵਾਲੇ 112 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੜਾਅ 19 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ IFN-β ਦਾ ਉਪ-ਕੱਟੇਨੀਅਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ 3.   

ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ (IFN) ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ IFN-1 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ IFN-β secretion. ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ SARS CoV ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਲ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 4.  

ਗੰਭੀਰ COVID-3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ (IFN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੜਾਅ 19 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।   

***

ਸ੍ਰੋਤ:   

  1. NHS 2020. ਖ਼ਬਰਾਂ- ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਸਾਊਥੈਮਪਟਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.uhs.nhs.uk/ClinicalResearchinSouthampton/Research/News-and-updates/Articles/Inhaled-drug-prevents-COVID-19-patients-getting-worse-in-Southampton-trial.aspx 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  
  1. Monk PD., Marsden RJ., Tear VJ., et al., 2020. SARS-CoV-1 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨਹੇਲਡ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਬੀਟਾ-001a (SNG2) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ: ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ, ਡਬਲ-ਬਲਾਈਂਡ, ਪਲੇਸਬੋ- ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਪੜਾਅ 2 ਟ੍ਰਾਇਲ। ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, 12 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30511-7 
  1. ਡੋਰਗਮ ਕੇ., ਨਿਊਮੈਨ ਏਯੂ., ਏਟ ਅਲ 2021. ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ-β ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਏਜੰਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ. 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DOI: https://doi.org/10.1128/AAC.00065-21  
  1. ਮੈਰੀ ਏ., ਹੇਨੌਟ ਐਲ., ਮੈਕਕ ਪੀ.ਵਾਈ., ਏਟ ਅਲ 2020। ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ-β-19ਬੀ-ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-1 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਕ। ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼।, 30 ਨਵੰਬਰ 2020। DOI:https://doi.org/10.3389/fphar.2020.592543.  

***

SCIEU ਟੀਮ
SCIEU ਟੀਮhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ® | SCIEU.com | ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ. ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਨ.

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਬਣੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ.

ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖ

ਗੈਰ-ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਨਵਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ" ਦਿੰਦੇ ਹਨ  

ਪਾਰਥੀਨੋਜੇਨੇਸਿਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ...

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰੱਗ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ...

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ...

ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੋਨੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ...
- ਵਿਗਿਆਪਨ -
94,234ਪੱਖੇਪਸੰਦ ਹੈ
30ਗਾਹਕਗਾਹਕ