ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਗਣਿਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:ਵਾਲਪੋਪਰ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਹੌਟ ਸਟ੍ਰੀਕ" ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਹੌਟ ਸਟ੍ਰੀਕ", ਜਿਸਨੂੰ "ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੀਕ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ...

ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਆਓ

94,237ਪੱਖੇਪਸੰਦ ਹੈ
40ਗਾਹਕਗਾਹਕ
- ਵਿਗਿਆਪਨ -

ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ