ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ

ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼: ਉਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਐਮ.ਫਿਲ
ਮਾਨਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਰਾਜੀਵ ਸੋਨੀ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ: ਇਮਰਾਨ