ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੋਪ

The ਉਦੇਸ਼ of ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀ® (SCIEU)® ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ।

***

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਏਆਈਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਕੋਪ  ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ  ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ  ਲੇਖ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ