ਲੇਖਕ ਨਿਰਦੇਸ਼

1. ਸਕੋਪ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀ® ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਹਾਲੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ) ਖੋਜ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਕ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

SCIEU ਵਿੱਚ ਲੇਖ® ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੰਪਾਦਕੀ, ਰਾਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਟਿੱਪਣੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਔਸਤਨ 800-1500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ SCIEU® ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

3. ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ® (SCIEU)® ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

4. ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਿਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SCIEU® ਸੰਪਾਦਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਲੇਖਕ(ਆਂ) ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੇਖਕ(ਲੇਖਕਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ SCIEU ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ® ਗੁਪਤ ਵਜੋਂ।

ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ।

 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ

6. ਸਮਾਂਰੇਖਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।

ਸਾਡੇ ਈਪ੍ਰੈਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕਾਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਿਨ . ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ] 

7. DOI (ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣਕਰਤਾ) ਸਪੁਰਦਗੀ

7.1 DOI ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਇੱਕ DOI ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (1). ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭੌਤਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ (2). ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ DOI ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (3). ਅਕਾਦਮੀਆ DOI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ (4).  

7.2 ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ DOI ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

8.1 ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ | ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ

8.2 ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ

a. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

b. ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ

c. ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀ - ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

9. ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨੋਟ:

'ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ' ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ DOI ਹੈ https://doi.org/10.29198/scieu

ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਝ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੁਆਰਾ DOI ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ/ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ; ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਈਮੇਲ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

***

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਏਆਈਐਮਐਸ ਅਤੇ ਸਕੋਪ  ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ  ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ  ਲੇਖ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ