ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

CABP, ABSSSI ਅਤੇ SAB ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ FDA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜ਼ੇਵਟੇਰਾ (ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ) 

ਵਿਆਪਕ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੇਫਲੋਸਪੋਰਿਨ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ, ਜ਼ੇਵਟੇਰਾ (ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ ਸੋਡੀਅਮ ਇੰਜ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਫ1 ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ.  

  1. ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲਾਗ (ਬੈਕਟੀਰੇਮੀਆ) (SAB), ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਐਂਡੋਕਾਰਡਾਇਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ;  
  1. ਤੀਬਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਲਾਗ (ABSSSI); ਅਤੇ  
  1. ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਐਕਵਾਇਰਡ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨਿਮੋਨੀਆ (CABP)।  

ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Ceftobiprole medocaril ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੂਨੀਆ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।2.  

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, Ceftobiprole medocaril ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ III ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ3 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ4.  

EU ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ5

ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੌਡ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸੇਫਾਲੋਸਪੋਰਿਨ ਗ੍ਰਾਮ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥੀਸਿਲਿਨ-ਰੋਧਕ ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਅਤੇ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ-ਰੋਧਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਐਰੂਗਿਨੋਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਐਕਵਾਇਰਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਨੋਸੋਕੋਮਿਅਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ6,7

*** 

ਹਵਾਲੇ:  

  1. ਐਫ ਖਬਰ ਜਾਰੀ. ਐਫ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-antibiotic-three-different-uses/ 
  1. ਜੇਮ ਡਬਲਯੂ., ਬਾਸਗੁਟ ਬੀ., ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਏ., 2024. ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੋਨੋ-ਥੈਰੇਪੀ ਬਨਾਮ ਮਿਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ: ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲਾਜੀ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ. ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ 16 ਮਾਰਚ 2024, 116263। DOI: https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2024.116263  
  1. ਐਨ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ. ਹੈਲਥ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2022। ਹਸਪਤਾਲ-ਐਕਵਾਇਰਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਐਕਵਾਇਰਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.io.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2023/04/28893-Ceftobiprole-medocaril-for-pneumonia-V1.0-NOV2022-NONCONF.pdf  
  1. ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ। ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ (ਜ਼ੇਵਟੇਰਾ)। 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://www.scottishmedicines.org.uk/medicines-advice/ceftobiprole-medocaril-zevtera-resubmission-94314/  
  1. ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/ho10801.htm 
  1. ਲੁਪੀਆ ਟੀ., ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2022. ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ: ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਖੰਡ 10 ਅੰਕ 2. DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics10020170  
  1. ਮੇਂਡੇਜ਼ 1 ਆਰ., ਲੈਟੋਰੇ ਏ., ਅਤੇ ਗੋਂਜ਼ਲੇਜ਼-ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਪੀ., 2022. ਸੇਫਟੋਬੀਪ੍ਰੋਲ ਮੇਡੋਕਾਰਿਲ। Rev Esp Quimioter. 2022; 35(ਪੂਰਾ 1): 25-27। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2022 ਅਪ੍ਰੈਲ 22। DOI: https://doi.org/10.37201/req/s01.05.2022  

*** 

SCIEU ਟੀਮ
SCIEU ਟੀਮhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੂਰਪੀਅਨ® | SCIEU.com | ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ. ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਨ.

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਬਣੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ.

ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖ

ਗ੍ਰਾਫੀਨ: ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛਾਲ

ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ...

ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੀ 'ਸਿਬਲਿੰਗ' ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾ ਦੇ ਇੱਕ "ਭੈਣ" ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ...

ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਹਿਗਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਹਿਗਸ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ...
- ਵਿਗਿਆਪਨ -
94,234ਪੱਖੇਪਸੰਦ ਹੈ
30ਗਾਹਕਗਾਹਕ